Desire’s Studio

– mỹ nhân?

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.

Nhất tiếu khuynh nhân thành

Tái tiếu khuynh nhân quốc

Cái này khỏi phải bàn !

Anh hùng nan quá mỹ nhân quan!

Cái này thì lại phải bàn, nhỡ gặp phải kiểu người như Đông Phương Bất Bại thì …!

(Max – 300)

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: