Desire’s Studio

January 7, 2009

đỏ và trắng

Filed under: hoa hậu, Mai Phương Thúy — matrixm4x @ 4:05 am

một hot blogger nêu câu hỏi ” theo bạn thi Thúy có đi bơm ngực ko?”

câu hỏi chán chết, chẳng hiểu gì chị em mình cả ! gái có hơi giai vào thì nó phát triển thôi, người nó đẹp sẵn, cần gì phải bơm!

Mai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏ

Mai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏMai Phương Thuý gợi cảm cùng sắc đỏ

Mai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnh

Mai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnhMai Phương Thúy diện áo dài giữa tuyết lạnh

Advertisements

2 Comments »

  1. gái có hơi zai sẽ phát triển tăng kích thước khoảng 20%. nhưng mà vấn đề là e Thúy này có tăng lên 20% hay ko, hay nhiều hơn 20%. rồi mẹ của e ý có khủng như thế hay ko, nếu mẹ e ý bằng phẳng thì đến 80% là bơm rùi

    Comment by 3conference — January 7, 2009 @ 4:22 am

    • :)) cứ phải tự tay kiểm tra mới chắc được!

      Comment by matrixm4x — January 13, 2009 @ 3:34 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: