Desire’s Studio

December 5, 2008

Thiên Lý trên sàn đấu

Filed under: Thiên Lý — matrixm4x @ 5:01 am

chị ấy phàn nàn cũng phải thôi, mặc cái này trông như cổ rụt

xem các thí sinh khác này

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: