Desire’s Studio

November 13, 2008

Dương Trương Thiên Lý

Filed under: hoa hậu — matrixm4x @ 4:59 am

em này đẹp hơn Thùy Lâm, đằm thắm hơn Vivian, cái bọn bgk VN đui hết rồi

uytruytuytuhtyujtyDong laiDong laiDong lai

ố ô, nhìn kỹ lại thì thấy Vivian dáng đẹp hơn nhiều !

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: