Desire’s Studio

November 12, 2008

Trà My

Filed under: ca sĩ, Trà My — matrixm4x @ 3:55 am

https://i2.wp.com/nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/05/anhtin1/my.jpghttps://i0.wp.com/nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/05/anhtin1/my1.jpgmy1.jpgmy5.jpgmy11.jpgTrà My với lợi thế về ngoại hình và vÅ© đạo đang dần khẳng định vi tri của mình ở dòng nhạc dance.Vẫn rất vững vàng và tá»± tin khi đứng trước nhiều tin đồn về mối quan hệ với nhạc sÄ© Hà DÅ©ng.Người đàn ông ngay thẳng, tháºt thà và vui vẻ là mẫu người Trà My sẽ chọn.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: