Desire’s Studio

November 11, 2008

INH LIT PHO TU ĐÊY!

Filed under: * — matrixm4x @ 7:10 am

– No star where: không sao đâu [Image]

– Like Is Afternoon: thích thì chiều [Image]

– I no want salad again: anh không muốn cãi với em nữa [Image]

– If you want I”ll afternoon you: Nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh. [Image]

– No I love me: Không ai iu tui. [Image]

– No four go: vô tư đi. [Image]

– Know die now: biết chết liền. [Image]

– No table: miễn bàn. [Image]

– No dare where: không dám đâu. [Image]

– Go die go: đi chết đi. [Image]

– You lie see love : em xạo thấy thương [Image]

– I love toilet you sitdown: tôi yêu cầu em ngồi xuống [Image]

– Ugly tiger : Xấu hổ. [Image]

– Pickhand dot com (pó tay chấm kom) [Image]

– Umbrella star go again : Dù sao đi nữa [Image]

– Sugar you you go, sugar me i go: Đường em em đi đường anh anh đi [Image]

– Umbrella tomorrow: Ô mai [Image]

– You think you delicious?: Mày nghĩ mày ngon hả? [Image]

– Forget mother you go!: Quên mẹ mày đi [Image]

– Hover go for water it pure: Lượn đi cho nước nó trong [Image]

– I want to toilet kiss you : Anh muốn cầu hôn em [Image]

– Son with no girl: Con với chả cái [Image]

– Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu[Image]

– Sky down no enemy: Thiên hạ vô địch… keke[Image]

– Nest your father :Tổ cha mày[Image]

– Eat picture :Ăn ảnh[Image]

– Home face road: Nhà mặt phố[Image]

– Dad do big: Bố làm to[Image]

– No family live Vô gia cư [Image]

– Go dust Đi bụi [Image]

– Sugar sugar Hero man : Đường đường 1 đấng anh hào[Image]

– Light as feather pink: Nhẹ như lông hồng[Image]

– Clothes donkey: Đồ con lừa [Image]

– Dog die : chó chết[Image]

– Deam what: Tưởng gì.[Image]

– Understand die now : hiểu chết liền[Image]

– Down birth have fun: Giáng sinh vui vẻ[Image]

– Story minor: Chuyện vặt[Image]

– Uncle like: Chú thích [Image]

– Black chicken: Ok[Image]

– Seven love: Thất tình

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: