Desire’s Studio

November 10, 2008

táo đỏ

Filed under: Thủy Top — matrixm4x @ 3:37 am

"Nhũ phì" không chơi với "Tấm thớt" nữa !!!Ngoài đời, Thủy là một cô gái dễ thương, trẻ con và khá nhõng nhẽo.Ở tuổi 19, Thủy đã làm được rất nhiều việc từ Stylist, diễn viên, ca sĩ, người mẫu quảng cáo...//daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk///daicaquach.tk/Quach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TKQuach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TKQuach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TKQuach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TKQuach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TKQuach Dai Ca's Blog - DAICAQUACH.TK//daicaquach.tk///daicaquach.tk/

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: