Desire’s Studio

November 10, 2008

Car & Sexy Girl

Filed under: Angels — matrixm4x @ 8:04 am

Người đẹp và xe hơi. Mảnh mai và sức mạnh. Dịu dàng và dữ dội.

as always

phong cách ngày xưa

nghe đâu còn có sách riêng về loại hình quảng cáo này thì phải

ở VN, SG Autotech 2008 😦Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: