Desire’s Studio

November 5, 2008

vài em hoa hậu và hoa hậu tiềm năng

Filed under: hoa hậu, Mai Phương Thúy, mẫu — matrixm4x @ 4:16 am

Hình ảnh Cao Thùy Dương được đăng tải trên trang thông tin

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: