Desire’s Studio

November 5, 2008

LOLZ …Sự phát triển của xã hội …

Filed under: * — matrixm4x @ 8:04 am

và những thách thức đương đại

Vì sao khu Mỹ Đình hiện đại thì ngập mà phổ cổ lại không ngập?

Đó là câu hỏi được nhà sử học Dương Trung Quốc – Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đặt ra bên lề kỳ họp Quốc hội và theo ông, những thực tế của Hà Nội nhân trận mưa vừa qua đã đặt ra nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Còn nếu đem trách lãnh đạo Hà Nội thì vô cùng mà điều cần nói là họ phải quan tâm đến những cái diễn ra hàng ngày, những cái nhỏ nhặt nhưng lại tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: