Desire’s Studio

November 4, 2008

nghệ thuật hay khiêu dâm

Filed under: * — matrixm4x @ 7:45 am

tùy bạn đánh giá, con hay là người, đều tồn tại cả !

đúng là ngoài tranh của các huyền thoại Xê-dăng, Pi-cát-xô, Rơ-noa ra thì có mùi porn hết !

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: