Desire’s Studio

October 29, 2008

công nghệ hot hay dùng hot để đẩy công nghệ

Filed under: bikini, hot body — matrixm4x @ 6:00 am

Nintendo DS Lite

điện thoại LG này

iPhone

Angel Kumar khoe sắc cùng thiết bị giải trí cực sành điệu ICUITI Video Glasses

PS3

và nhiều thứ khác

chỉ vì đa số khách hàng tiềm năng của họ là đàn ông !!!

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: